سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
جستجوی دانش، برتر از عبادت است .خداوند فرموده است : «از میان بندگان خداوند، تنها دانایان از خدا بیم دارند» . [امام علی علیه السلام]